پرونده‎های منابع طبیعی لرستان خارج از نوبت رسیدگی شود

به گزارش ایسنا، جعفر بدری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان کوهدشت اظهار کرد: حفاظت از عرصه‎های ملی باید در اولویت کاری قرار گیرد.

وی بر پیشگیری از تخریب اراضی ملی و اقدام به موقع پرونده‎های منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: پرونده‎های منابع طبیعی باید در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی شود و مراجع قضایی برخورد لازم و بازدارنده را با متخلفین داشته باشند. باید در اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی، منافع مردم نیز درنظر گرفته شود.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اضافه کرد: امروز باید منافع مردم مانند اشتغال و امرارمعاش از دیگر طرق غیر از لطمه زدن به اراضی ملی تأمین شود.

 وی بر لزوم مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و تشکیل مستمر و منظم این جلسات ازجمله کارهای ارزشمندی است که در راستای حفاظت از منابع طبیعی استان انجام شده است.

در ادامه، شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز ضمن تشریح وضعیت منابع طبیعی شهرستان کوهدشت یادآور شد: عرصه‎های منابع طبیعی کوهدشت به میزان  230هزار هکتار است که همین امر باعث شده، حساسیت حفاظت از منابع طبیعی در این شهرستان بیشتر شود.

وی چالش‎های پیش روی منابع طبیعی در شهرستان را تهیه زغال از درختان جنگلی توسط افراد سودجو، شخم زیر اشکوب، آتش سوزی عمدی منابع ملی و قطع درختان و بوته‎های جنگلی به منظور توسعه اراضی دیم همجوار عنوان کرد.انتهای پیام

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات